TẮC KÊ (BULONG NỞ) CÁC LOẠI

TẮC KÊ ĐẠN/ DROP IN ANCHOR

VẬT LIỆU/ Material: Thép, Thép không rỉ (steel, stanless steel)

Mạ điện, Mạ kẽm nhúng nóng (Electro-Galvanized, Hot Dipped-Galvanized)

Mã sản phẩm

Product Code

Kích thước

Size

DA06

M6

DA08

M8

DA10

M10

DA12

M12

DA16

M16

 

 

TẮC KÊ SẮT/ BOLT ANCHOR

VẬT LIỆU/ Material: Thép, Thép không rỉ (steel, stanless steel)

Mạ điện, Mạ kẽm nhúng nóng (Electro-Galvanized, Hot Dipped-Galvanized)

Mã sản phẩm

Product Code

Kích thước

Size

BA06

M6

BA08

M8

BA10

M10

BA12

M12

BA14

M14

BA16

M16

BA18

M18

BA20

M20