RON ỐNG GIÓ

RON ỐNG GIÓ

Thông số kỹ thuật/Technical Data

Bản rộng/ Width: 25mm, 30mm

Chiều dài/ Length: 10m