CÙM TREO CÁC LOẠI

CÙM TREO ỐNG/ PIPE HANGER

VẬT LIỆU/ Material: Thép, Thép không rỉ (steel, stanless steel)

Mạ điện, Mạ kẽm nhúng nóng (Electro-Galvanized, Hot Dipped-Galvanized)

Mã sản phẩm

Product Code

Kích thước

Size

DN15A

Ø21

DN20A

Ø 27

DN25A

Ø 34

DN32A

Ø 42

DN40A

Ø 49

DN50A

Ø60

DN65A

Ø76

DN80A

Ø90

DN100A

Ø114

DN125A

Ø140

DN150A

Ø168

DN200AA

Ø219

DN250A

Ø268

 

CÙM CHỮ U/ U BOLT

VẬT LIỆU/ Material: Thép, Thép không rỉ (steel, stanless steel)

Mạ điện, Mạ kẽm nhúng nóng (Electro-Galvanized, Hot Dipped-Galvanized)

Mã sản phẩm

Product Code

A

W

L

T

UB15A

M6/M8/M10

21

65

50

UB20A

M6/M8/M10

27

77

50

UB25A

M6/M8/M10

34

85

50

UB32A

M6/M8/M10

43

93

50

UB40A

M6/M8/M10

48

100

50

UB50A

M8/M10/M12

60

110

50

UB65A

M8/M10/M12

76

127

50

UB80A

M8/M10/M12

89

140

50

UB100A

M10/M12/M16

115

165

50

UB125A

M10/M12/M16

140

190

50

UB150A

M10/M12/M16

168

220

50

UB200A

M10/M12/M16

219

295

75

UB250A

M10/M12/M16

273

370

100

UB300A

M12/M16/M20

324

420

100

UB350A

M12/M16/M20

356

455

100

UB400A

M12/M16/M20

406

505

100

UB450A

M16/M20/M24

457

555

100

UB500A

M16/M20/M24

508

605

100

UB600A

M16/M20/M24

610

710

100

 

CÙM OMEGA/ STRAP CLAMPS

VẬT LIỆU/ Material: Thép, Thép không rỉ (steel, stanless steel)

Mạ điện, Mạ kẽm nhúng nóng (Electro-Galvanized, Hot Dipped-Galvanized)

Mã sản phẩm

Product Code

D

A

B

BOLT SIZE

OMEGA15A

22

76

51

M8

OMEGA 20A

28

82

57

M8

OMEGA 25A

35

89

64

M8

OMEGA 32A

42

96

71

M8

OMEGA 40A

48

102

77

M8

OMEGA 50A

60

114

89

M8

OMEGA 65A

75

145

113

M8

OMEGA 80A

90

160

128

M8

OMEGA 100A

115

185

153

M8

OMEGA 125A

140

210

178

M10

OMEGA 150A

167

237

205

M10

OMEGA 200A

219

289

257

M10

 

ĐAI TREO KIỂU GIỌT NƯỚC/ SPRINKLER CLAMPS

VẬT LIỆU/ Material: Thép, Thép không rỉ (steel, stanless steel)

Mạ điện, Mạ kẽm nhúng nóng (Electro-Galvanized, Hot Dipped-Galvanized)

Mã sản phẩm

Product Code

Kích thước

Size

SC15A

Ø21

SC 20A

Ø 27

SC 25A

Ø 34

SC 32A

Ø 42

SC 40A

Ø 49

SC 50A

Ø60

SC 65A

Ø76

SC 80A

Ø90

SC 100A

Ø114

SC 125A

Ø140

SC 150A

Ø168

SC 200A

Ø219

SC 250A

Ø275