BĂNG KEO BẠC

BĂNG KEO BẠC/ ALUMINUM FOIL TAPES

Thông số kỹ thuật/Technical Data

Bản rộng/ Width: 50mm, 70mm

Độ dày/ Thickness: 16micro, 22micro